• Afdrukken

 

Uitsluiting aansprakelijkheid          

Op de inhoud van: alle teksten, afbeeldingen, scripts, geluidsfragmenten rust Copyright.

De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag dan niets van gekopieerd en/of veranderd worden, zonder hiervoor toestemming te hebben gevraagd aan de webmaster.

De webmasters zetten zich in voor juist en actuele informatieverstrekking op deze website, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

De webmasters aanvaarden geen aansprakelijkheid uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.

Spam-berichten die in ons gastenboek worden geplaatst, worden direct verwijderd. Ook berichten met opruiende taal worden verwijderd. Daar is dit gastenboek nu net niet voorbedoeld.

De website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de brandweer Kampen.

De webmasters van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn aangeleverd en geplaatst op de website.


Copyright foto’s

Op alle foto’s van deze internetpagina’s berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster. Bij publicatie, ‘in welke vorm dan ook’ zonder toestemming van de webmaster Volgt er een factuur van € 45,00 per gebruikte foto. Ook wordt getracht de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.


Waarom worden foto's van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op de website geplaatst?

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met, waarom niet. Wij maken foto's van allerlei incidenten. Daarbij kunnen ook ongevallen met ernstige of dodelijke afloop tussenzitten. Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden in de gemeente Kampen. En een beeld te vormen waar de brandweer Kampen zoal mee te maken krijgt. Net zoals de krant en het journaal dat doet. Onze manier van "communicatie" bestaat niet uit woorden maar uit beelden. Soms inderdaad heel confronterend maar heel vaak ook verhelderend. In de afgelopen jaren hebben we met meerdere slachtoffers / nabestaanden van ernstige incidenten contact gehad waarbij zij het verzoek deden om enkele foto’s van het incident. Onlangs kregen wij van een slachtoffer welke betrokken was bij een ongeval met dodelijk afloop een mail waarin hij ons bedankte voor de ondersteuning die de brandweer aan hem had gedaan op de plaats van het ongeval. Meestal worden slachtoffers ter plaatse geconfronteerd met beelden die nog lang op hun netvlies blijven staan, en worden slachtoffers aan hun lot overgelaten. Ook was deze persoon blij met de foto's die we hem hadden toegestuurd, zodat hij dit incident kon verwerken. Ook voor de familie van nabestaanden is het goed omdat zij bij dat ongeval iemand hebben verloren en middels de foto's kunnen zien wat er zoal is gebeurt. Het plaatsen van ernstige ongevallen is niet een bewuste keus, maar een gevolg van een dramatisch feit. Wel is duidelijk geworden dat 1 foto meer zegt dan honderd woorden en kan er misschien wel een lerende functie vanuit gaat. Wij kunnen ons voorstellen dat de foto's niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom je mag er naar kijken en het hoeft niet!